สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ปี 2558

ปี 2558 ข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดำ) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากฐานข้อมูลใบกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำ Continue Reading »

ตลาดสินค้าสัตว์น้ำในตะวันออกกลาง

ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในอาหารทะเล เนื่องจากถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลถึง 7 แห่ง Continue Reading »

งานวิจัย ส่วนเศรษฐกิจการประมง

จากสถิติผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี้ยงเบื้องต้นในปี 2556 จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการ และขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณ 11,034 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของผล

Continue Reading »

Aliquatjusto quisque nam

Attincidunt vel nam a maurisus lacinia consectetus magnisl sed ac morbi. Inmaurisus habitur pretium eu et ac vest penatibus id lacus parturpis.

Continue Reading »

Dapiensociis temper donec

Attincidunt vel nam a maurisus lacinia consectetus magnisl sed ac morbi. Inmaurisus habitur pretium eu et ac vest penatibus id lacus parturpis.

Continue Reading »

  • ระบบงานภายในกรมประมง

     เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2549

สงวนลิขสิทธิ์©2559-2560 ส่วนเศรษฐกิจการประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
กรมประมง

หน่วยงานย่อยกรมประมง